İmarlı Arsa Ne Demektir? 

City aerial view over Copenhagen

Belediyelerin sınırları içinde bulunan ve yine belediyeler tarafından bölünen toprak alanlarına arsa denir. Arsalar imarlı ve imarsız olmak üzere ikiye ayrılır. Üzerine herhangi bir yapı inşa edilebilen arsalara imarlı arsa, tarla niteliği taşıyan arsalara ise imarsız arsa şeklinde isimlendirme yapılır. 

Emlak Vergisi Kanunu hükümlerinde her arazi bir arsa değildir ancak her arsa bir arazi şeklinde kabul görmektedir. Bu nedenle arsalar iki başlık içerisinde incelenir. İmarsız arsalarda herhangi bir inşaat yapımına izin verilmez, tarla amaçlı kullanılır.  

Bir Arsanın İmarlı Olduğu Nasıl Anlaşılır? 

Arsa satın alımları öncesinde imar sorgulaması yapılması oldukça önemlidir. Her arsanın kendine ait imar durum belgesi vardır ve bu belge sayesinde arsa sahipleri ne kadar büyüklükte inşaat yapabilme imkanını da öğrenirler. Aynı zamanda imar durum belgeleri, yapının kaç katlı olabileceğini ve büyüklüğünün ne kadar olması gerektiği hakkında da bilgiler içerir. 

İmar durumunu öğrenebilmek adına arsa sahipleri, bağlı oldukları belediyelere müracaat ederek öğrenebilir. Belediyedeki yetkili kişiler, arsanın imar durumunun yanı sıra gerekli olan tüm bilgileri detaylıca sağlamaktadır.  

İmarlı Arsalar Bölünebilir Mi? 

İmarlı arsalar ifraz işlemi sayesinde bölünebilir, bu işlemler tapu kütüğünde gerçekleşir. Tek parsel olarak kayıtlı olan yapılar, teknik haritalar sayesinde kazaen veya hak sahiplerinin onayı alınarak çeşitli parsellere ayrılabilir. Bölünen her parsel, tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya denk gelmektedir.  

İmarlı arsaların ifraz işlemi yapılabilmesi için krokili beyanname, 2 adet yeni vesikalık fotoğraf, kimlik, belediye encümen veya il kurulu kararı ile başvuru yapmaları gerekmektedir. 

İmarlı Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

İmarlı arsa satın alırken imarlı arsaların üzerine yapı inşa edilebildiğini unutmadan alım yapılmalıdır. Bu nedenle yapının sulak alanda veya deprem bölgesinde olmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle yatırım için alınan arazilerde potansiyel gelişimi olabilecek yerlerde olması tercih edilir.  

Konum, biçim gibi durumların yanı sıra ulaşım imkanları, hastane ve okula yakınlık gibi durumlar son derecede önem arz etmektedir.  

İmarlı Arsa Çeşitleri Nelerdir? 

İmarlı arsaların çeşitleri aşağıda verilmiştir: 

  • Konut İmarlı Arsa 
  • Villa İmarlı Arsa 
  • Ticari İmarlı Arsa 
  • A2 İmarlı Arsa 
  • Turizm İmarlı Arsa 
  • Özel İmarlı Arsa 
  • Toplu Konut İmarlı Arsa