Tapu Üzerinde Yer Alan Bilgiler Ne Anlama Geliyor? 

Close Up Of Woman Opening Letter Containing House Mortgage Deed

Arazinin belirli bir bölümü veya belirli bölümün üzerine inşa edilmiş olan herhangi bir yapının sahibini gösteren resmi bir belgedir. Tapu sicil müdürlüğü tarafından mühürlü ve imzalı şekilde teslim edilir. Belge üzerinde yer alan belgeler üç bölüme ayrılarak incelenir: Üst Bölüm, Bağımsız Bölüm ve Son Bölüm şeklinde isimlendirilir. 

Üst Bölümde Yer Alan Bilgiler Nelerdir? 

İlk bölümde gayrimenkulü tanıtan bilgiler yer alır, bunlar mülkün konumu ve bulunduğu yer hakkındaki bilgilerdir. Aynı zamanda bu bölüm içerisinde ada, pafta ve parsel numaraları da yer alır. Sahip olunan her mülk, kendine ait ada, pafta ve parsel numarası içerir ve bu numaralar özeldir.  

Pafta numarası, arazinin teknik çizimler ile küçültülerek plan veya model oluşturulan her bir parça anlamına gelir. Ada numarası ise 101 numaradan başlayarak arazi çevresindeki doğal ya da yapay sınırlarla belirlenmiş parsel topluluğunu temsil eder. Parsel numarası da imar yasaları çerçevesinde belirlenmiş olan arazi sınırlarını gösterir. 

Üst bölüm içerisinde ‘taşınmazın niteliği’ şeklinde bir bölüm de yer alır ve burada mülkün cinsi yani tapu türü yer alır. Yüz ölçümü, taşınmaz malın kayıtlı olduğu parselin büyüklüğü hakkında bilgi verir. Sınır ise mülkün içinde olduğu parselin sınırlarını gösterir. 

Son kısımda ise tapunun kat irtifakı, kat mülkiyeti veya devre mülk olup olmadığına dair seçenekler yer alır. Tapu cinsine göre seçeneklerden birisi seçilir. Fotoğraf koyma şartı yoktur çünkü müdürlük sistemi içerisinde fotoğraf bulunmaktadır.  

Bağımsız Bölümde Yer Alan Bilgiler Nelerdir? 

Ana gayrimenkule ait olan ancak ayrı ve bağımsız bir şekilde kullanılabilen bölüme bağımsız bölüm adı verilir. Halk arasında kapıcı odası veya sığınak olarak isimlendirilir. Aynı zamanda ana gayrimenkule ait olan her bir kat da bağımsız bölüm olarak tapuya işlenebilir. Satış karşılığı alınması halinde satış niteliği yer alır. 

Arsa payı, kat irtifakı veya mülkiyeti fark etmeden her bağımsız bölüme verilmiş paylardan bahseder. Blok numarası, kayıtlı parsel üzerinde birden fazla blokların yer alması durumunda ait olan bloku gösterir. Kat numarası, bağımsız olan bölümün kaçıncı katta olduğunu belirtir. Bağımsız bölüm numarası, halk arasındaki ismiyle daire numarası olarak bilinir. Edinme sebebi ise tapu sonunda yer alan sahibin isim ve soy ismi yer alır.  

Son Bölümde Yer Alan Bilgiler Nelerdir? 

Bu bölümde tapunun kendisine ait bilgiler yer alır. Tapu geldisi, tapunun nereden geldiği veya sicilinde yapılmışsa yapılan değişiklikleri gösterir. Sahife numarası, tapunun yer aldığı kütükteki mülkün kayıtlı olduğu sayfayı gösterir. Cilt numarası, tapu müdürlüğünün ilgilendiği tapu kütüğü bilgileridir. 

Yevmiye numarası, tapu kütüğünde yapılan işlemlerin sırasını gösteren numaradır. Tarih, işlemlerin yapıldığı vakti temsil edilir ve arşivdeki belgelerin daha kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlar. Tapu gittisi ise tapunun kimden kime geçtiğini gösteren kısımdır.  

İlginizi Çekebilir: Tapu İşlemleri Noterde Yapılabilecek

One thought on “Tapu Üzerinde Yer Alan Bilgiler Ne Anlama Geliyor? 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir