Çevre Düzeni Planı Nedir? 

Team ux designer creative graphic planning application development a prototype smartphone layout.

Çevre düzeni planı, bölgenin doğal ve yapay unsurlarının düzenlendiği doküman olarak adlandırılır. Dokümanlar sayesinde çevreye ait ekonomik, sosyal, fiziksel özelliklerin sürdürülebilir olması sağlanır. Yalnızca yapay unsurların değil doğal unsurlarında kullanıma nasıl açılacağı, nasıl korunacağı gibi detaylar da yer alır. 

Yaşam alanlarının gelişmesini sağlamak, şehirlerin daha fonksiyonlu olmasını sağlamak gibi gerekçelerle hazırlanan çevre planlarının önemi son derece büyüktür.  

Çevre Düzeni Planının Önemi Nedir? 

Planlanan bölgenin tamamen gelişebilmesi ve aktif kullanımını maksimum seviyeye çıkarmak suretiyle hazırlanır. Böylece bölge içerisindeki yapay unsurlar düzenlenirken doğal çevre de korunmuş olur. Çevre düzenlemesi planları doğrultusunda plansız büyümenin önüne geçilir. Tarım arazileri, ormanlık alanlar gibi özel alanların da kolaylıkla seçilmesine yardımcı olur. 

Çevre Düzeni Planı Nasıl Hazırlanır? 

 • Araştırma ve Analiz: Bölgeye ait coğrafi, demografik, ekonomik, sosyal olmak üzere çeşitli faktörleri üzerinde araştırmalar yapılır. Bu araştırmalara ek olarak bölgeye ait yapay ve doğal kaynaklar da belirlenir. Toparlanan bilgiler ışığında planlar hazırlanır. 
 • Hedefler: Planlar doğrultusunda varılacak amaçlar ve hedeflerin saptaması yapılır. Böylece bölgenin ihtiyaçları giderilmeye çalışılır, yaşayan halkın talepleri göz önünde bulundurulur. Ancak yapılacak düzenlemelerin yasal süreçlere uygun olması gerekir. 
 • Strateji Belirlenmesi: Saptanan amaç ve hedeflere ulaşma sürecinde kullanılacak yollar araştırılır ve belirlenir. Stratejiler aracılığıyla ihtiyaçların giderilmesi de kolaylaşır. 
 • Planlanın Oluşumu: Yukarıda elde edilen bilgilerin doğrultusunda plan taslak üzerinde oluşturulur. Böylece bölgenin geliştirilmesi sağlanırken diğer ihtiyaçları da giderilmesi olur. Uzun bir zamanı ele alır ve sürdürülebilir bir şekilde tasarlanır.  

Çevre Düzeni Planının Faydaları Nelerdir? 

 • Özellikle doğal kaynakların sürekli ve kontrolsüz bir biçimde kullanılmasının önüne geçerek koruma sağlar.  
 • Kültür miraslarına sahip çıkarak onları korur. 
 • Bölgenin ekonomik olarak büyümesini destekler. 
 • İnsan ile doğa arasındaki etkileşimi arttırır ve yeşil alanların artmasını sağlar.  

Çevre Düzeni Planı Nasıl Uygulanır? 

 • Planı yasal süreçlere uygun olduğunu ispatlayarak uygulama başlar. Yetkili birimlerden onay alındıktan sonra yasal süreç başlamış olur. 
 • Bölge sakinlerinin, yetkilerinin veya varsa bölgeye ait resmi kuruluşların da plana katılması sağlanır. Çeşitli istek ve görüşler toplanır ve bunlar doğrultusunda plan işlenir.  
 • Plan için saptanan hedefler belirtilir ve bu hedeflere uygun bir şekilde plan uygulanır. 
 • Yetkili birimler tarafından planın her süreci titizlikle incelenir ve değerlendirilir.

One thought on “Çevre Düzeni Planı Nedir? 

Comments are closed.