Nazım İmar Planı Nedir? 

infrastructure

Nazım imar planı, kentsel dönüşüm ve yapılaşma hakkında düzen sağlamak amacıyla yapılan bir plan dokümanıdır. Söz konusu plan aracılığıyla yeşil alanlar, ticari bölgeler, endüstri alanları gibi bölgelerin nerelerde olacağı belirlenir. Aynı zamanda ulaşım, altyapı, kamu hizmetlerini de düzenlemeye yardımcı olur. 

Şehir planlaması amacıyla yerel yöneticilerin sıklıkla kullanması gereken araçlardan bir tanesidir. Planlama birimi gelecekte yapılacak olan yapıların nerede ve nasıl olacağına, hangi izinlerin alınması gerektiğine nazım imar planı doğrultusunda karar verir. 

Nazım İmar Planının Amacı Nedir? 

 • Gelişime ihtiyacı olan bölgenin sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasını sağlamak. 
 • Bölgenin mevcut yapılaşma durumunu inceleyip çeşitli planlamalar yapmak. 
 • Bölgeye ait nüfus artışı tespit edilerek iş alanları ve çeşitli altyapı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir gelişim yolu izlemek. 

Nazım İmar Planı Nasıl Oluşturulur? 

 • Planı yapılacak bölgenin detaylıca araştırılmasının yapılması ve anlık durumunun en iyi şekilde değerlendirilmesi yapılır. 
 • Bölgenin planlanması sonucunda ulaşılacak hedefler saptanır ve izlenecek ilkeler belirlenir. 
 • Planı yapılan arazinin kullanım şekli planlanır. 
 • Arazinin cinsine yönelik en uygun plan senaryoları oluşturulur. 
 • Oluşturulan senaryolar değerlendirilir ve etkileri üzerinde konuşulur. 
 • Çeşitli alternatifler ve seçenekler sunulur, sunum doğrultusunda ayrıntılara dikkat edilir. 
 • En son işlem olarak planlama kararlaştırılır ve plan uygulanır. 

Nazım İmar Planı Neden Önemlidir? 

Nazım imar planı sayesinde şehirlerin nasıl ve ne yönlü büyüme izleyeceği ön görülebilir. Böylece şehirler, bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda ve şehrin çevresel faktörlerine uygun bir şekilde gelişim gösterebilir. Daha yaşanılabilir ve konforlu alanlar oluşturabilmek adına bu planları uygulamak oldukça önemlidir. 

Nazım imar planları, doğru yapılaşmasının oluşmasını sağlar yani yapılaşmanın kontrol altında kalmasını sağlar. Böylece şehre ait yoğunluk haritası ve kentleşme bölgeleri ölçülebilir. Yapıların kaç katlı olabileceği de bu planın sorumluluğu altındadır. 

Her kent alanının plana uygun bir şekilde düzenlenmesi sayesinde mülk hakları da korunmuş olur. Yaşam alanı içerisinde sanayi alanının olması olumsuz sonuçlar doğurabilir. Tüm bunların önüne geçilmesi açısından planlı kentler oluşturmak son derecede önemlidir.  

Nazım İmar Planı İle Çevre Düzeni İmar Planı Arasındaki Farklar Nelerdir? 

 • Çevre düzeni doğal ve sosyal çevreyi koruyan bir dokümanken nazım imar planı ise bölgeye ait genel yapılaşmayı gösteren bir plandır. 
 • Çevre planları doğal kaynakların kullanımını korur, nazım planlar ise gelecekte olabilecek yaşama alanlarını belirler. 
 • Çevre planlarında toplumun ve uzmanların görüşleri dikkate alınır ancak nazım planda ise altyapı çalışmaları daha ön plandadır. 

Nazım İmar Planının Etkileri Nelerdir? 
 

Birinci etki olarak bu planlar çevresel etkileri de plana dahil ederek yaşam alanlarının uzun ömürlü olmasını sağlar. Kentte bulunan yeşil alanları, su kaynakları gibi doğal çevreyi koruyarak gelecek nesillerin de faydalanmasını gözetir. Aynı zamanda bu planlar doğrultusunda çevrenin sağlığını iyi yönde etkileyecek girişimlerde de bulunur. 

İkinci etkisi ise nüfus yoğunluğunu düşünerek sosyal altyapı hizmetlerini planlar. Planlı bir şekilde sağlık, eğitim, eğlence gibi hizmetlerin sürdürülmesinde rol oynar. Aynı zamanda çeşitli kamusal hizmetlerin de halkın rahatça erişilebilir bir konumda olması için düzenlemeler yapar. 

Üçüncü etkisi ise ekonomik olarak önem arz etmesidir. Kentin ekonomik potansiyelini ortaya çıkararak kurulabilecek sanayi alanlarının ve iş yerlerinin açılışını destekler. Buna ek olarak turizm bölgeleri gibi ekonomik faaliyetlerin de kontrol edilmesini sağlayarak gelir artışını arttırır.  

MUTLAKA OKUYUN: ÇEVRE DÜZENİ PLANI NEDİR?