Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir? 

Real estate investment

Gayrimenkul yatırım fonu, ortak halinde para yatırılan ve kazanç sağlayan yatırım aracına verilen isimdir. İlk yıllarda GYF yani gayrimenkul yatırım fonu olarak isimlendirilse de son zamanlarda gayrimenkul yatırım ortaklığı haline dönüşmüş, GYO şeklinde kısalmıştır.  

Gayrimenkul yatırımları, yatırım fonu kapsamından değerlendirilir, finanse edilir ve bu şekilde bir kazanç elde edilebilir. Herhangi bir taşınmaz mülke ortak olunur ve ardından fondan elde edilen kazanç ortaklar arasında katkı payı şeklinde verilmesi sistemidir.  

Gayrimenkul Yatırım Fonu Avantajları Nelerdir? 

  • Söz konusu yatırım aracında amaç dışı işlem yapılamaz, yalnızca gayrimenkul üzerinde yoğunlaşılır. 
  • Fon sahipleri kar payını dağıtabilir.  
  • Vergi yönetmeliklerine uygun araçlardır. 
  • Belirli şartların sağlanması halinde damga vergisinden muaf olunabilir. 
  • SPK tarafından denetim sağlanır. 
  • Gayrimenkul yatırım fonu projelerine banka kredisi ile de dahil olmak mümkündür.  

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nasıl Alınır? 

Resmi Gazetede yayınlanan SPK’nın şartı bulunmaktadır, bu şart ise ‘nitelikli yatırımcı’ olma zorunluluğudur. Nitelikli yatırımcı, banka hesabında minimum 1 milyon TL bulunduran kişidir ve bu kişiler pay ortağı olarak satıştan yararlanabilir. 

Bu fona yatırımcı olabilmek için nitelikli yatırımcı olmak yeterlidir. Herhangi bir banka şirketinden alınabilir, fon adı aranarak temin edilebilir. Bahsi geçen fon yalnızca yatırım fonudur, tüzel kişilik değildir. Yatırımcılar kendi varlıklarının %80 oranındaki tutarı yatırması yeterli kabul edilir. Kalan %20’nin yatırılma zorunluluğu yoktur.  

Yatırım fonunda ortak olunacak her taşınmazın yapı izni ve kat mülkiyeti belgesi bulunması zorunludur. Söz konusu raporları bulunmayan mülkler fona dahil edilemez. Nitelikli yatırımcı olmak ve taşınmazların gerekli raporlarının bulunması bu fon için zorunludur.