Happy family standing on the field at the sunset time. They build a house.

İmarsız Tarlaya Ev Yapılır Mı? 

İmarsız tarlaya ev yapmak gerekli izinlerin alınması ile mümkün hale gelebilir. Büyük şehirlerde hem uygun fiyatlı hem de geniş, konforlu bir ev bulmanın daha güçleştiği bu dönemlerde sıkça tercih edilen bir yatırım yöntemidir. Bu yöntem dolayısıyla doğa ile iç içe yaşamak, alan özgürlüğü gibi ayrıcalıklar elde edilebilir.  Tüm bu ayrıcalıkların yanı sıra dikkat edilmesi gereken…

daha..
Property and law concept.

Acele Kamulaştırma Nedir? 

Acele kamulaştırma, normal kamulaştırmadan farklı olarak istisnai bir yöntem olarak adlandırılır. İdari birimin normal süreçteki işleri daha sonraya bırakarak taşınmaza hemen el koyması işlemidir. Bu durumun vuku bulabilmesi için olağanüstü durumların olması gereklidir.   İdari birimler, kanunlara dayalı olarak normal bir şekilde kişilere ait taşınmazlara el koyabilme hakkına sahiptir. Özel bir şekil olan bu istisnai…

daha..
Architecture, person hands and blueprint planning, construction design and renovation on desk above

İmar Planı Tadilatı Nedir? 

Plan tadilatı yani yürürlükte olan ismi ile imar planı tadilatı, henüz plan aşaması üzerinde olan projelerde gidilen değişiklik olarak adlandırılır. Plan tadilatı adını alması ise çizim programlarının öncesine dayanır. Paftalar üzerinde yapılan planlar tadilata uğrayacağı zaman kesilip yeni pafta yerleştirilirdi, bu nedenle bu işleme plan tadilatı adı verilir.  Onay almayan plan üzerinde yapılan tadilattan hemen…

daha..
infrastructure

Nazım İmar Planı Nedir? 

Nazım imar planı, kentsel dönüşüm ve yapılaşma hakkında düzen sağlamak amacıyla yapılan bir plan dokümanıdır. Söz konusu plan aracılığıyla yeşil alanlar, ticari bölgeler, endüstri alanları gibi bölgelerin nerelerde olacağı belirlenir. Aynı zamanda ulaşım, altyapı, kamu hizmetlerini de düzenlemeye yardımcı olur.  Şehir planlaması amacıyla yerel yöneticilerin sıklıkla kullanması gereken araçlardan bir tanesidir. Planlama birimi gelecekte yapılacak…

daha..
Team ux designer creative graphic planning application development a prototype smartphone layout.

Çevre Düzeni Planı Nedir? 

Çevre düzeni planı, bölgenin doğal ve yapay unsurlarının düzenlendiği doküman olarak adlandırılır. Dokümanlar sayesinde çevreye ait ekonomik, sosyal, fiziksel özelliklerin sürdürülebilir olması sağlanır. Yalnızca yapay unsurların değil doğal unsurlarında kullanıma nasıl açılacağı, nasıl korunacağı gibi detaylar da yer alır.  Yaşam alanlarının gelişmesini sağlamak, şehirlerin daha fonksiyonlu olmasını sağlamak gibi gerekçelerle hazırlanan çevre planlarının önemi son…

daha..
Real estate agreement concept. Real estate agents agree to buy a home and give a house to clients

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, taşınmaz mal üzerinde yapılan satış tarihine kadar mülkün satılmamasını sağlayan bir anlaşma çeşididir. Sözleşme niteliğindedir ve gelecekte tamamlanacak satışın koşulları belirlenmiş olur.  Taraflar arasında güven ortamının oluşması adına yapılan bir sözleşmedir. Bu anlaşma sayesinde satıcı belirlenen tarihte satışı yapmak zorundayken alıcı da belirli tarihte mülkü almaya hak kazanır. Böylece araya herhangi…

daha..
Real estate investors, purchase and sales contracts concept.

İpotekli Satış Nedir? 

İpotekli satış, bir taşınmazın satılması için alıcı tarafından rehin verilerek yapıldığı bir satış yöntemi olarak bilinir. Bu satış yöntemi, mülkün sahibinin borcunu geri ödeyemediği zamanlarda uygulanır. Ödenmesi gereken borç herhangi bir kredi borcu veya ipoteği sağlayan finansal kuruluşa olan borçlar olabilmektedir.  Bir mülk üzerindeki hakların güvence altına alınabilmesi için finansal bir araç olan ipoteklere başvurulabilir….

daha..
Real estate agent and customer signing sales contract

Gayrimenkul Satarken Çıkabilecek Masraflar Nelerdir? 

Gayrimenkul satışları, yatırım amaçlı veya maddi ihtiyacı karşılamaya yönelik olabilir. Alım esnasında para çıkışı olduğu gibi satım esnasında da birtakım masraflar doğabilir. Satım esnasında en çok kar oranını elde edebilmek adına hem alıcı hem satıcı ortak noktada buluşmalıdır.  İstenilen fiyat miktarında satış gerçekleşse de beklenmeyen masraflar doğabilir bu nedenle anlaşmalar dikkatlice yapılmalıdır. Sonradan doğabilecek masraflar…

daha..
Real estate investment

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir? 

Gayrimenkul yatırım fonu, ortak halinde para yatırılan ve kazanç sağlayan yatırım aracına verilen isimdir. İlk yıllarda GYF yani gayrimenkul yatırım fonu olarak isimlendirilse de son zamanlarda gayrimenkul yatırım ortaklığı haline dönüşmüş, GYO şeklinde kısalmıştır.   Gayrimenkul yatırımları, yatırım fonu kapsamından değerlendirilir, finanse edilir ve bu şekilde bir kazanç elde edilebilir. Herhangi bir taşınmaz mülke ortak…

daha..
Rising house prices. Man is holding money in his hand and house.real estate or property investment

Bir Evin Değerini Belirleyen Faktörler Nelerdir? 

Bir evin değerini belirleyecek birçok faktör bulunur. Bu faktörlerin özellikle yatırım amaçlı alımlarda incelenmesi gerekir. Aynı zamanda yalnızca evin özellikleri değil, alıcıların bütçelerini doğru değerlendirmesi de son derecede önemlidir.  Pazar araştırması yapmak ve tercih edilebilecek bölgeleri detaylıca araştırmak iyi bir başlangıçtır. Araştırma esnasında yalnızca kiralık değil, satılık evlerin de durumları değerlendirilmelidir. Doğru konutu alabilmek adına…

daha..
Yukarı