Konut Politikalarındaki Yeni Hedefler Resmi Gazetede Yayınlandı. 

Long Panoramic View Dense Urban Neighborhoods Skyline Philadelphia

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede “Orta Vadeli Program” hakkındaki tüm detaylar yayınlandı. Söz konusu program üç yıllık bir bakış içeriyor. İçerisinde konut yatırımcılarını etkileyecek yeni politikalar bulunuyor. 

Üç yıllık perspektif içeren Orta Vadeli Program Resmi Gazete içerisinde yayınlandı. Program içerisinde yaşam alanlarına dair fiyat istikrarı, ödeme dengesi, afet yönetimi, yeşil alan gibi çeşitli detaylar ve tedbirler yer alıyor. Gayrimenkul piyasasının sürdürülebilirliğini etkileyecek ekonomik ve sosyal alanlarda politikalar yayınlandı. 

Yayınlanan başlıklar incelendiğinde inşaat sektörünün görevi ve önemi daha da artacak. Öncelikle yenilebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” politikası üzerinde adımlar atılacak. Böylece afet etkileri azaltılacak, sosyal konut ihtiyacı giderilmeye çalışılacak. Aynı zamanda dar ve orta gelirli vatandaşların durumlarına göre konut, iş yeri ve çeşitli projelere başlanacak. 

Yukarıda verilen uygulamaların başlaması için 2024 yılının ilk çeyreği olarak görülüyor. Projeler başlarken yeni program vasıtasıyla ilk konut edinimine destek verilecek. Başta dar ve orta gelirli aileler olmak üzere uygun fiyatlı ve belirli standartlara sahip yeni projeler üzerinden kredi desteği sağlanacak. 

Yayınlanan program çerçevesinde sağlıklı, dirençli ve sürdürülebilir yapılar oluşturulacak ve öncelik afet riski olan bölgelere verilecek. Böylece afet bölgelerindeki yetkili birimlerle koordineli çalışmalar yapılarak kentsel dönüşüme önem verilecek. Afet konutlarında hak sahibi olma süresindeki süreç iyileştirilecek, ödeme sistemleri gözden geçirilecek. Özellikle bu başlığın başlangıcı için hedef 2024 yılının ilk çeyreği olarak gösteriliyor.

Yukarı