Parselasyon Nedir? 

Discussing construction plan

Parselasyon, imar planlarını uygulamak üzere mülk sahiplerinin onayı alınmaksızın plan içerisinde bulunan taşınmaz mülklerin birleştirilmesi ve uygun bir şekilde hak sahiplerine dağıtılması işlemine verilen isimdir. İmar planına uygun olarak birleştirilen taşınmazlar, ada ve parsellere bölünerek hak sahiplerine verilir. Ancak bu noktada arazi planlaması yapılırken umumi hizmetler için karşılık olarak taşınmazlardan bir miktar kesinti yapılabilir.  

İmar planlarında yer alan kararların uygulanmaya aktarılması arazi düzenlemesi ile başlar. Söz konusu düzenlemeye parselasyon, imar uygulama, hamur kural gibi çeşitli adlandırmalar yapılabilir. Bir arsanın kişi veya kurumlara ayrılması esnasında ya da parselin daha küçük parçalara bölünmesi gibi durumlarda başvurulan bir işlemdir.  

Parselasyon İşleminin Sebebi Nedir? 

Düzenli bir kentleşme sağlanması için söz konusu işlemin yapılması oldukça önemlidir. Herhangi bir arsanın yapılaşması adına temel oluşturur. Parselasyon işleminin ardından tapu üzerinde gösterilen arsanın düzenleme planı ortaya çıkar.  

Parselasyon İşlemi İçin Hangi Adımlar İzlenir? 

  • İşlem yapılacak arsaya ait tapu kayıtları detaylıca incelenmelidir. Tapu üzerinde yer alan parsellerin sınırları, büyüklükleri, ada ve pafta bilgileri dikkatlice kontrol edilir. 
  • Yapılan bilgi kontrolünün ardından arsanın fiziken de incelenmesi oldukça önemlidir. Fiziki ölçümler, çeşitli engellerin ve sınırların tespit edilmesi yapılacak işlemi kolaylaştırır. 
  • Arsa üzerindeki koordinatlar ve sınırlar belirlenerek plan çalışması yapılır.  
  • Parsellerin yerinin belirlenmesi, büyüklükleri ve varsa engellerin nasıl aşılacağına dair planlar oluşturulur.  
  • Söz konusu projeler toparlanır ve yetkili kurumlardan onay almak üzere sunulur.  
  • Parselasyon gerçekleştirilir ve yeni parseller belirlenir böylece tapu kayıtları da güncellenir.  

Parselasyon İşlemi Nasıl Yapılır? 

Öncelikle arsa imar planına göre imar parseli olmak üzere ayrılır, bu işleme ifraz adı verilir. Ardından yapılan tevhit işlemi ile parsellerin verimli kullanılmasına engel olan durumlar tespit edilerek kaldırılır. Kaldırmak için ise minimum iki parselin birleştirilmesi gerekir. İmar planının kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla yapılır, alan yeterli büyüklükte değilse birleştirme işlemi uygulanır.  

Tahsis uygulamaları yapılarak imar adaları hak sahiplerine dağıtılır. Hak sahiplerine dağıtılmadan evvel imar adalarına dağıtılarak kontroller yapılır. Parselasyon işlemi kamu hizmetleri için kullanılan yol, park, meydan gibi yerler esas alınarak yapılır. 

Parselasyon Planı Nasıl Yapılır? 

Parselasyon planı, uygulama haritalarına göre yapılır ve arazi üzerine uygulanan imar adalarının iki boyutlu ölçüleri esas alınır. Plan paftaları için mevcuttaki haritaların pafta anahtarları kullanılır. Pafta üzerine yapılacak işlemlerin teknik yönetmelik kurallarına uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Söz konusu planlar 1/1000 veya ihtiyaç halinde daha büyük ölçek üzerinde yapılabilir. İsabet eden eski ve yeni nirengi, poligon noktaları koordinat değerlerine göre belirlenir. Ayrıca gerekli durumlarda kadastro durumu da usullere uygun bir şekilde kesik hatlarda belli edilebilir.  

Parselasyon işleminin ardından planlar oluşturulur ve bu planlar 1 aylık süre içerisinde yetkiliye asılır. Süresi dolan planlar kesinleşir ve plan hükümleri uygulanmaya başlar.  

Yukarı