Parsel Derinliği Ne Demektir? 

Qualified construction team planning arrangement of service lines of new building.

Parsel derinliği, İmar Yönetmeliği tarafından belirlenen ortalama uzunluk anlamına gelir. Parsel üzerindeki arka cepheden ön cepheye köşelerden indirilen dik uzunlukların ortalamasıdır. Söz konusu ortalama uzunluklar, parselin bölünme yani ifraz işlemi esnasında dikkate alınır. Aynı zamanda derinlik; planlama, değerlendirme, arazinin nasıl kullanılacağı gibi hususlarda oldukça önemli bir ölçüt olarak kullanılır.  

İnşaat çalışmaları ve geliştirme projelerinde de derinlik verilerine başvurulabilir. Özellikle sanayi kentlerinin ve akaryakıt noktaların kurulmasında çok yardımcı olabilir. Yaşam alanı, sanayi kentleri veya yakıt yerleri kurarken derinlikler çokça dikkate alınmalıdır.  

Parsel derinliklerinin nasıl belirlenmesi gerektiği ve uyulması gereken noktalar İmar Müdürlüğü tarafından yayınlanan yönetmeliklerde detaylıca verilmiştir. Gerekli araştırılmaların yapılmadan inşaata başlanması iptale neden olabilmektedir.  

Parsel Derinliği Sınırları Nelerdir? 

İmar Yönetmeliği tarafından belirlenen sınırlar aşağıda verilmiştir: 

  • Konut ve ticaret bölgelerinde ön bahçesiz planlarda 13 metreden az olamaz. Ön bahçeli planlarda ise 13 metrenin üzerine ön bahçe mesafesi de eklenir.  
  • Yalnızca 1 katının ticari amaçlı kullanıldığı yerlerde ön bahçe bulunmuyorsa 5 metreden az olamaz. Ön bahçe dahil ise hesaplamaya ön bahçe mesafesi de katılmalıdır.  
  • Küçük sanayi bölgelerinde ön bahçenin bulunmaması halinde 6 metreden az olamaz. Ön bahçe olması durumunda bahçe mesafesi de katılarak 6 metreden az olamaz.  
  • Sanayi bölgelerinde 30 metreden az bir ölçü kabul edilmez. 
  • Akaryakıt noktalarında belirlenen minimum ölçü 40 metredir.  
  • Konut haricindeki kentsel çalışmalarda alınan minimum derinlik ölçütü 40 metredir, azı kabul edilmez.
Yukarı