Tapu Parsel Bölme İşlemi Nedir? 

Couple and a realtor

Tapu parsel bölme işlemi, tek parsel üzerinde kayıtlı olan arsanın birden fazla parsele bölünmesi adı verilen işlemdir. Bu durum sahibi olan gayrimenkullerin çeşitli nedenlerle bölünmesi veya bir bölümünün satılması halinde görülebilir. Bölünecek gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye gidilmesi ve gerekli evrakların teslim edilmesinin ardından işlem tamamlanabilir. 

Bölme işleminin bazı koşulları bulunur, bu koşullardan ilki ise işlem nedeni ile ücret ödenmesidir. Söz konusu ücrete ifraz harcı adı verilir.  

Tapu Parsel Bölme İşlemi Şartları Nelerdir? 

 • Bölünecek alanının minimum 10.000 metrekare olması gerekir. Bölünen her alan için 5.000 metrekare şartı aranır. Verilen ölçülerin altındaki arsa başvuruları onaylanmaz. 
 • İşlem yapılacak taşınmazın bağlı olduğu belediyeye gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde götürülmesi gerekir. Aksi takdirde işlem tamamlanmaz.  
 • Tek bir tapu üzerinden bölme işlemi gerçekleşecekse öncelikli başvuru Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne yapılmalıdır.  

Tek Tapu Parsel Bölme İşlemi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? 

 • Gayrimenkul sahibine ait nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi. 
 • İstenme ihtimaline karşılık son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. 
 • Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeden veya İl İdare Kurulu’ndan alınan onay belgesi. 
 • İşlem yapılacak taşınmaz eğer bir bina ise DASK deprem sigortası da olması şartı aranır. 

Birden Fazla Kişiye Ait Tapu Parsel Bölme İşlemi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? 

 • Sahiplere ait kimlik bilgisi. (Nüfus cüzdanı, pasaport vb.) 
 • Temsil etme söz konusu ise temsil belgesi. (Vekaletname vb.) 
 • Yetkili bir mühendis tarafından düzenlenmiş ve Kadastro tarafından onaylı değişiklik dosyası. 
 • Bağlı olunan belediyeden alınan emlak beyan değeri belgesi. 
 • Belediye veya İl Kurulu kararı. 

Tapu Parsel Bölme İşlemi Nasıl Yapılır? 

Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne gidilerek bölme işlemi için başvuru yapılır, başvuru esnasında istenilen evrakların eksiksiz bir şekilde götürülmesi oldukça önemlidir. İçerisinde teknik bilgilerin yer aldığı değişiklik dosyası Kadastro Müdürlüğü tarafından onaylanır. Söz konusu dosya, yeni parsel durumu, ölçüler ve sınır bilgilerini içeren mühendisler tarafından hazırlanması gereken bir belgedir.  

Bağlı olunan belediyeden emlak beyan değeri belgesi alınır. Emlak beyan değeri belgesi, mevcut değeri gösterir ve işlem sonrası yeni parsellerin değer belirlenmesi açısından gereklidir. Bahsi geçen tüm belgelerin alınmasının ardından yetkili birimlerinin onay kararı alınması gerekir. Onay kararından sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne gidilerek işlemler başlatılır. İşlem sonucunda yeni parsellerin tapusu alınır.  

Tapu Parsel Bölme İşlemi Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? 

 • İşlemlerin reddedilmemesi veya sonrasında iptal olmaması adına bölme işlemlerinin imar kurallarına uygun bir şekilde yapılması gerekir. Yerel yönetim düzenlemeleri yakından takip edilmelidir. 
 • İşlem süresinin uzamaması için resmi tatil veya hafta sonu günlerine dikkat edilmelidir. Söz konusu günlerde işlemler yapılamaz ve süreç uzayabilir.  
 • Oluşabilecek hukuki sorunlar için profesyonel hukuk desteği alınması önerilir.  

Tapu Parsel Bölme Harcı Nedir? 

İfraz harcı, parselin bölünmeden önceki hali üzerinden hesaplanan bir miktardır. Söz konusu ücret, belediye üzerinden alınan emlak beyan değeri belgesinde yer alan değerden az olmaması gerekir. Kısacası beyan değerlerine göre binde 11,38 oranında ücret alınır.