Yapılması Gereken Emlak Sigortaları Nelerdir? 

Insurance policy

Yatırım amaçlı veya yaşamak suretiyle alınan çeşitli emlaklar için bazı yaptırılması zorunlu olan sigortalar bulunur. Yalnızca alım esnasında değil, söz konusu emlak araçlarını alırken başvurulan kredilerin onaylanması için de bu sigortaların yaptırılması gerekir.

Alım satım esnasında bu sigortaların gerekliliği kanunlarca belirlenmiştir. Finansal desteğin sağlanabilmesi veya olası felaketlerden minimum seviyede etkilenmek için birtakım sigortalar yaptırmak oldukça önemlidir. Her bölgenin birbirinden farklı gereksinimleri ve riskleri bulunduğu için özel poliçeler yapılmalıdır.  

Yapılması Zorunlu Emlak Sigortaları Nelerdir? 

Zorunlu Deprem Sigortası 

Kanunlar gereği konut sahibi olan herkesin deprem sigortası yaptırması zorunludur. Olası bir afet durumunda mal sahibi veya içerisindeki kiracının maddi zararını karşılamaya yönelik düzenlenir. Yaptırılmadığı takdirde cezai işlem uygulanan bu sigorta olmadan daire üzerine herhangi bir abonelik açtırma işlemi yapılamaz.  

Her yıl yenilenmesi gereken bir sigorta türüdür dolayısıyla bir yıllıktır. Yaptırılması zorunlu olduğu gibi yenilemesi de zorunludur ve poliçenin bir yıl boyunca saklanması gereklidir.  

Konut Sigortası  

Sıklıkla deprem sigortası ile karıştırılsa da birbirlerinden oldukça farklıdır. Deprem sigortası yalnızca deprem kaynaklı hasarları karşılarken konut sigortası deprem harici tüm hasarları karşılamaya yönelik bir poliçeye sahiptir. Ön görülemeyecek olası her felaketten mal sahibi maddi zararlardan korunabilir. Deprem sigortası ile birlikte yapılmalıdır.  

Yapılabilecek Diğer Emlak Sigortaları Nelerdir? 

Ferdi Kaza Sigortası 

Yangın, sel gibi doğal veya beşeri felaketlerden korunmayı sağlayan bir poliçedir. Bu sigorta yaptırıldığında hem bireylerin canı hem de mülkü korunma altına alınmış olur. Aynı zamanda oluşabilecek masrafların da karşılanması bu poliçe sayesinde sağlanabilir.  

Fiziki Mallar İçin Tehlike ve Yangın Sigortası 

Tüm yangın tehlikelerine karşı eşyaların veya diğer mülklerin korunma altına alınması için yaptırılması oldukça önem arz eder. Her emlak aracı için yapılması gerekir. 

Fiziki Mallar İçin Taşkın Sigortası 

Emlak sahiplerinin satın aldığı mülkler sel bölgesinde ise mutlaka yaptırılması gereken bir poliçedir. Ev içerisindeki bir borunun patlamasından dolayı oluşan yani harici olay kaynaklı sel değil, doğal felaket olan sel hasarından korunmak üzere yaptırılır. Emlak aracı dere, akarsu, deniz kenarındaysa mutlaka bu poliçeye sahip olunmalıdır. Doğal afetlerden en az şekilde etkilenmeyi ve oluşan zararın karşılanmasını sağlar. 

Mülk Sigortası 

Mülk içerisinde bulunan eşyaların veya kişilerin alabileceği zararları korumaya yönelik bir poliçe olarak tasarlanır. Özellikle işletmelere yönelik olan bu sigorta çeşitli kişisel eşyaların, elektronik eşyaların korunması için oldukça kolaylık sağlar. Aynı zamanda sahip olunan veya kiralanan eşyalar için de bu sigorta yapılabilir.