İstanbul’da Zemini Problemli Olan İlçeler Hangileridir? 

Istanbul bridge

İstanbul, Türkiye’nin sanayi oranının en büyük olduğu, dünyaca ünlü şehirlerden birisidir. Gerek tarihi nitelikleri gerek iş gücü olanakları sayesinde oldukça gözde bir şehirdir. Türkiye’nin genç bir arazi olması nedeniyle deprem afetlerine müsait bir ülkedir, bu nedenle özellikle İstanbullular kendi zeminlerini araştırmaktadır. 

Marmara bölgesi, konumu ve toprak yapısı nedeniyle tarih boyunca çeşitli depremlere tanık olmuştur. 17 Ağustos 1999 depremi ve ardından gelen dizi depremler, önlem alma ihtiyacını daha da arttırmış ve zemin kontrolü gereksinime sebep olmuştur. 

İstanbul’un zemin yapısı yapılan incelemelerde değişken olduğu ve bölge bölge değişkenlik gösterebildiği açıklandı. Örneğin Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece gibi ilçeler alüvyon yani suyun biriktirdiği zemin olduğu tespit edildi. Anadolu Yakasında ise Maltepe ve Kartal ilçelerinin sahil taraflarının sıkıntılı olduğu belirlendi. 

Anadolu Yakasında kuzeye doğru ilerledikçe zeminin kayalıklardan oluştuğu ve dolayısıyla daha güvenli olabileceği vurgulandı. Eminönü ilçesinin zemini dolgu zeminden oluşsa da Ayasofya, Süleymaniye gibi tarihi kesimlerin zemini güçlü kayalık olduğu için daha güvenli görülmektedir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda Marmara’nın sahil kesimlerinde bulunan ilçelerin, alüvyon yani suyun biriktirdiği zeminler olması açısından güvenli olmadığı açıklandı. Bu nedenle Tuzla ilçesinden Gümüşyaka ilçesine kadar zemin probleminin olduğu görüldü.  

Sahil zeminlerin daha da üzerine yoğunlaşıldı ve korozyon etkeni belirlendi. Özellikle Zeytinburnu ve Yeşilköy ilçeleri bu etken için müsait olduğu belirtildi. Ayrıca Fatih ilçesinin Samatya ve Yedikule mahallelerinin de aynı problemle karşı karşıya olduğu anlaşıldı. 

Büyükçekmece’den Silivri’ye kadar tüm ilçelerin eski ilçeler olması nedeniyle fazlaca eski bina olduğu tespit edildi. Bu nedenle buraların acil olarak dönüşüme başlaması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Kadıköy’de Fenerbahçe mahallesi, Kurbağalıdere mahallesinin zemin yapılarının çok kötü olduğunun altı çizildi. 

1999 depreminden önce yapılan binaların yönetmeliğe uygun yapılamayacağı ön görüsünde mutlaka bulunulmalı ve depremden korunmak için zeminin yeterli olmadığı asla unutulmamalıdır.