BDDK, Kentsel Dönüşümde Riskli Konutlar için Kredi Sınırı Muafiyeti Getirdi

bddk

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kentsel dönüşüm süreçlerindeki riskli konutlar için önemli bir adım attı. BDDK’nın bugün yaptığı açıklamaya göre, “Konut Kredilerine İlişkin 24 Ağustos 2023 tarihli 10655 ve 10656 sayılı Kurul Kararlarının Uygulanması Hakkında Kurul Kararı” kapsamında, riskli konutlara kredi sınırı muafiyeti getirildi.

Kurulun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, özellikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan riskli yapılar için önemli bir düzenleme yapıldığı belirtildi. Buna göre, söz konusu kanun kapsamında riskli yapı olarak belirlenen ve yıkım kararı alınmış ya da yıkılmış olan konutlar için, bu konutların malikliği durumu kredi başvurularında dikkate alınmayacak.

Yapılan açıklamaya göre, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu tek bir konutun bulunması ve bu konutun riskli yapı olarak tespit edilmiş olması halinde, söz konusu konutun malikliği durumu kredi değerlendirmelerinde göz ardı edilecek.

Bu kararla birlikte, kentsel dönüşüm süreçlerinde yer alan vatandaşların, riskli yapılarla ilgili mali yüklerinin azaltılması hedefleniyor. BDDK’nın aldığı bu karar, vatandaşların kentsel dönüşüm süreçlerine daha fazla katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor ve bu alanda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yukarı