Özhaseki: Şehir Planlaması ve Kentsel Dönüşümde Ortak Akıl Şart

Bakan Özhaseki’nin kentsel dönüşüm ve şehir planlamasıyla ilgili açıklamaları, Türkiye’nin şehirleşme süreci ve mevcut sorunlarına dair önemli bir vurgu içeriyor. Özellikle çarpık kentleşme, yapı stokunun durumu, deprem riski gibi konular üzerinde durarak, sürdürülebilir bir kentleşme modelinin gerekliliğini vurguluyor.

Özhaseki’nin ifadeleri, siyasi ayrımcılığın yerine işbirliği ve ortak akıl vurgusuyla dikkat çekiyor. Parti ayrımı gözetmeksizin herkesin katılımını ve desteğini istemesi, kentsel dönüşümün siyasi bir malzeme olmaktan çıkarılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Ayrıca, şehirlerin geleceğinin yerel yöneticilerin vizyonu ve hedefleriyle doğru orantılı olduğu üzerinde durarak, bu alanda ortak bir strateji oluşturmanın önemine vurgu yapıyor. Özellikle deprem gibi afetlerin etkilerini azaltacak dirençli şehirler oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekiyor ve kentsel dönüşümün bu bağlamda önemini vurguluyor.

Bakanın sözleri, Türkiye’nin kentsel dönüşüm sürecindeki mevcut durumunu ve gelecek hedeflerini anlamak adına önemli bir bakış açısı sunuyor. Bununla birlikte, şehirleşme ve kentsel dönüşüm konularında daha fazla uzmanın detaylı analizlerini görmek, bu alandaki politikaların ve uygulamaların daha geniş bir tartışma ve değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlayabilir.

Yukarı