İnşaat Sektöründe Canlılık Devam Ediyor: Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzni İstatistikleri Açıklandı

tapu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, inşaat sektöründe geçen yılın ekim-aralık döneminde canlılık devam ediyor. Belediyelerin verdiği yapı ruhsatı sayıları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9’luk bir artış gösterdi.

Yapı ruhsatı verilen bina sayısındaki artışla birlikte daire sayısı yüzde 16 ve yüz ölçümü de yüzde 8,8 arttı. Toplamda 60,3 milyon metrekarelik alana yapı ruhsatı verilirken, bunun büyük bir kısmı konut amaçlı kullanılacak. Konut dışı ve ortak kullanım alanları da dikkate alındığında, inşaat faaliyetlerinin geniş bir yelpazede devam ettiği görülüyor.

Özellikle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların yapı ruhsatı aldığı alanda önemli bir artış yaşandı. Bu, konut talebinin devam ettiğini ve inşaat sektörünün bu talebe hızla yanıt verdiğini gösteriyor.

Diğer yandan, belediyelerce verilen yapı kullanma izin belgelerinde ise bina sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 azaldı. Ancak bu azalışın daire sayısı ve yüz ölçümünde yansıması çok belirgin değil. Toplamda 37,2 milyon metrekarelik alana yapı kullanma izin belgesi verilirken, yine çoğunluk konut amaçlı kullanım için ayrıldı.

İnşaat sektöründeki bu istikrarlı tablo, ekonomideki büyümeye olumlu bir katkı sağlamaya devam ediyor.

Yukarı