Emlak Sektöründe Yenilikçi Düzenlemeler: Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği Güncelliyor

Closeup shot of a person thinking of buying or selling a house

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaretini düzenleyen mevcut yönetmelikte önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor. Yapılan düzenlemelerle 2018’de yürürlüğe giren mevcut yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan sorunları çözmeyi ve sektör temsilcilerinin beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.

  1. Mesleki Deneyim Şartında Kolaylık: Yapılan düzenleme ile taşınmaz ticaretinde faaliyet gösteren veya göstermek isteyen emlak işletmeleri için yetki belgesi alınmasını düzenleyen şartlarda değişiklik yapılacak. Artık, gerekli diğer koşulları sağlamalarına rağmen mesleki deneyim şartını karşılayamayan emlak işletmeleri yetki belgesiz faaliyet gösterebilecek. Bu, sektördeki sıkıntıları ortadan kaldırmayı ve ticaretin daha esnek hale gelmesini amaçlıyor.
  2. İlanlarda Düzenleme: İnternet üzerinden yapılan taşınmaz satış ilanlarına getirilen düzenlemelerle, aynı taşınmaz için farklı fiyatlarla birden fazla ilan verilmesine izin verilmeyecek. Bu adım, spekülatif fiyat artışlarını önlemeyi ve ilanlardaki bilgi kirliliğini azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, kurala aykırı ilanlara yönelik uygulanacak para cezaları, ilgili kanunlardaki suçun niteliğine göre değişecek.
  3. Yetki Belgesi Şartları: Yapılacak değişiklikle, yetki belgesi almak için gereken şartlardan biri olan “kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası alınmamış olması” şartı, “kasten işlenen suçlardan dolayı toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası alınmamış olması” şeklinde değiştirilecek. Bu, iş yapma yeteneği olan profesyonellerin sektöre girişini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
  4. İdari Para Cezaları: Yetki belgesi olmadan taşınmaz ticareti faaliyeti yürütenlere yönelik idari para cezalarının uygulanması, il müdürlüklerine devredilecek. Bu adım, yerel düzeyde daha etkili bir denetim sağlamayı ve sektörde düzenin korunmasını hedefliyor.

    Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği bu yenilikçi düzenlemeler, emlak sektöründe daha şeffaf, güvenilir ve etkili bir ticaret ortamının oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu adımların sektöre ve tüketicilere uzun vadede olumlu etkiler getirmesi bekleniyor.

Yukarı