Site Aidatlarındaki Artışlar Vatandaşı Bezdiriyor: Yasal Düzenleme Yolda

Contract for purchase or rental of house with calculator on table. Getting loan for housing concept

Apartman ve site aidatlarındaki fahiş artışlar, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Halihazırda yürürlükte olan Kat Mülkiyeti Kanunu’nda aidat artışlarına sınırlama getirilmemesi, sorunun büyümesine neden oluyor. Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, önemli değişikliklerin kapıda olduğunu gösteriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi site yönetim hizmeti veren şirketler ve site yönetimleri üzerinde önemli çalışmalar yürütüyor. Özellikle aidatların belirlenmesi konusunda yaşanan sorunlara çözüm getirilmesi hedefleniyor. Bakanlık bünyesinde oluşturulan birim, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de değerlendirerek adil bir sistem oluşturmayı amaçlıyor.

Yasa kapsamında, apartman ve site aidatlarının genel kurul kararı olmadan artırılamayacağı belirtiliyor. Ancak, vatandaşların yeterince bilgi sahibi olmaması nedeniyle bu haklarını kullanamadıkları ortaya çıkıyor. Bu sebeple, yapılan çalışmalarda vatandaşların bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi de önemli bir yer tutuyor.

Aidatların belirlenmesindeki faktörler arasında enflasyon, personel giderleri, malzeme fiyatları, enerji maliyetleri ve işçilik ücretlerindeki artışlar yer alıyor. Ancak, yasada aidatların üst sınırı veya azami artış oranıyla ilgili herhangi bir hüküm bulunmuyor. Bu durum da bazı tartışmalara neden oluyor.

Özellikle kira ödeyen kiracılar için, aidatların kira bedelinin üzerindeki artışlarının yasal bir dayanağı bulunmuyor. Tüketici Fiyatları Endeksi’nin üzerinde artış yapılan aidatlara karşı bina sakinlerinin genel kurula katılarak itiraz etme hakkı bulunuyor.

Önümüzdeki dönemde, Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerle aidat artışlarına sınırlama getirilmesi planlanıyor. Bu adımların, vatandaşların mağduriyetini önlemeye ve adil bir sistem oluşturmaya yönelik olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, günlük kiralık evlerle ilgili yasal düzenlemelerin de dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

Yukarı