Kentsel Dönüşümde Yapılacak Düzenlemelerle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

Kentsel Dönüşümde Yapılacak Düzenlemelerle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

Ankara – Kentsel dönüşüm sürecinde gerçekleşecek önemli değişikliklere dair ayrıntılar netleşiyor. Hükümet tarafından açıklanan yeni düzenlemelere göre, kentsel dönüşümde 50+1 prensibi, yani maliklerin salt çoğunluğu kararıyla tüm işlemlerin yapılabilmesine olanak tanıyacak. İşte bu kapsamlı değişikliklerden bazıları:

Riskli Yapı Tespiti ve Hazine Taşınmazları İçin Yeni Görevler: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, riskli yapı tespiti ve Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesi konularında yeni görevlere sahip olacak. Bu görev ve yetkiler, Başkanlık tarafından kullanılacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın Özel Bütçeli İdare Olarak Teşkilatlanması: Yeni düzenlemelerle birlikte Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, özel bütçeli bir idare olarak teşkilatlandırılacak. Ayrıca, Dünya Bankası tarafından finanse edilen kredi, Başkanlığa tahsisli olarak kullanılmaya devam edilecek.

Riskli Yapı Tespiti ve Tahliyeler: Riskli yapı tespiti, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idare tarafından resen yapılabilir. Eğer bazı malikler veya kiracılar bu tespiti engellerse, mülki idare amiri tarafından verilecek izinle, kolluk kuvvetleri tarafından kapalı kapılar çilingirle açılabilecek.

İhale Süreçleri ve Projesiz Yıkım: Riskli olan ve doğal afetlerin etkilediği alanlarda, uygulama projesi aranmaksızın ihale sürecine çıkılabilecek. Bu sayede kentsel dönüşüm süreci hızlandırılmış olacak.

Yargı Süreçlerinin Hızlandırılması: Yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. İlk inceleme ve savunma süreleri kısaltılacak, dosyanın tekemmül etmesini sağlamak adına bazı aşamalar kaldırılacak ve yürütmenin durdurulması taleplerine itiraz edilemeyecek.

Maliklerin Karar Alma Yetkisi: Dönüşüm sürecinde, yapı ruhsatı alınması dahil tüm işlemler, maliklerin salt çoğunluğu yani 50+1’inin aldığı kararla yapılabilecek. Bu, dönüşüm süreçlerinde daha etkin bir karar alma sürecini mümkün kılacak.

Bu önemli değişikliklerle birlikte, kentsel dönüşüm sürecindeki işleyişin daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, vatandaşların ve yatırımcıların süreçten daha fazla fayda sağlaması amaçlanıyor.

Bir cevap yazın

Yukarı