İlan Sitelerindeki Spekülatif Fiyat Artışlarına Karşı Yeni Düzenlemeler Yolda

Man sold the house

Ticaret Bakanlığı Taslağıyla Emlak Sektöründe Bilgi Kirliliği ve Fiyat Dalgalanmalarına Sınır Getiriyor


Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründeki spekülatif fiyat artışları ve bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bakanlık tarafından hazırlanan taslağa göre, emlak siteleri üzerinden yapılan konut satışlarında aynı taşınmaz için farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişi yapılamayacak. Düzenlemeye uymayanlara para cezası kesilecek.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik öngören taslağa göre, başkalarına ait taşınmazların satışına aracılık eden internet platformları, aynı taşınmaza dair farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişine izin vermeyecek. Bu adımın, emlak fiyatlarındaki spekülasyonları ve internet üzerindeki ilanlardaki bilgi kirliliğini önleme hedeflediği belirtiliyor.

Düzenlemeye uymayan emlak platformlarına para cezası kesilecek olması, sektörde daha şeffaf ve güvenilir bir ortamın oluşturulması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, taslağın içerdiği bir diğer önemli değişiklik de yetki belgesi alımında yaşanan sıkıntıları gidermeye yönelik. Mesleki deneyim şartının kaldırılmasıyla birlikte, konut ticareti yapan emlak işletmeleri, yetki belgesi için gerekli diğer şartları taşımalarına rağmen, mesleki deneyim şartını sağlayamamaları nedeniyle belgesiz faaliyet gösteremeyecek.

Emlak danışmanlarında aranan deneyim şartının kaldırılmasıyla birlikte, sektöre yeni giriş yapan profesyonellerin yetki belgesi alım süreçleri daha erişilebilir hale gelecek. Bu adımın, sektörde daha fazla rekabet ve nitelikli profesyonellerin artışına katkı sağlaması bekleniyor.

Yapılan bu düzenlemelerle, emlak sektöründe yaşanan belirsizliklerin azalması ve tüketicilerin daha güvenli bir şekilde konut alım-satım işlemleri gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.