Ev Sahipleri Krizde: Kiracılarla Uzlaşma Arayışında

kiracı tapusor

Ev sahipleri, kiracılarla yaşadıkları anlaşmazlıkların ortasında çaresizce çözüm arayışına girmiş durumda. Son yıllarda kiralama hukukundaki sıkı düzenlemeler ve kira artış oranlarının sınırlanması, ev sahiplerini ekonomik açıdan zorluyor.

Günümüzdeki yüksek enflasyon ortamında, kira artışlarındaki sınırlamalar ev sahiplerini adeta köşeye sıkıştırıyor. Bu durum, mülkiyet haklarını kullanmak isteyen ev sahiplerini ve kendi evlerine dönmek isteyenleri mağdur ediyor.

Ankara’daki sulh ve icra mahkemelerindeki dosyaların büyük bir kısmının ev sahibi-kiracı ilişkilerinden kaynaklanması, hukuki bir karmaşaya işaret ediyor. Ev sahipleri, toplumsal huzursuzluğa sebep olan yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesini ve haklarının korunmasını talep ediyorlar.

Mağdur ev sahipleri, çözüm için üç adım öneriyorlar:

  1. Kira kontratlarının en fazla 1 yıl olması ve otomatik uzatma yapılmaması.
  2. Kira artış oranlarının resmi enflasyon oranları doğrultusunda belirlenmesi.
  3. Kira kontratının yenilenmemesi durumunda, dava açmadan noter aracılığıyla kiracının tahliye edilmesi.

Bu talepler, kiracılarla ev sahipleri arasında adil bir denge sağlanması için atılmış önemli bir adım olarak görülüyor. Uzmanların ve kamuoyunun bu konudaki görüşleri merakla bekleniyor.