Emlak Sektöründe Devrim Niteliğinde Düzenleme: Mesleki Deneyim Şartı Tarihe Karışıyor

Bugünkü 32546 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir yönetmelik değişikliği, emlak sektöründe önemli bir gelişmeyi beraberinde getiriyor. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile mesleki deneyim şartı için belirlenen son tarih bir kez daha uzatıldı.

Emlak sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir kriter olan mesleki deneyim şartı, Ticaret Bakanlığı’nın bugünkü Resmi Gazete’de yayımladığı yönetmelik kapsamında 31 Aralık 2024 tarihine kadar aranmayacak. Bu karar, emlak sektöründe iş yapma ve rekabet ortamını düzenlemeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yapılan değişiklikle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, emlak sektöründe faaliyet gösterenlerin daha adil bir rekabet ortamında iş yapmalarının sağlanması, kayıt dışılığın önlenmesi ve tüketicilerin daha iyi korunması hedeflendiği belirtildi. Bu adımın, sektördeki mevcut zorlukları aşmak ve daha sağlam bir yapı oluşturmak amacıyla atıldığı ifade edildi.

Önceki yönetmelikteki düzenleme ile karşılaştırıldığında, mesleki deneyim şartı için belirlenen son tarihin uzatılmasıyla, sektörde faaliyet gösterenlerin bu şartı sağlamak için daha fazla zamanları olacak. Bu durum, emlak sektöründe çalışanlar ve sektöre yeni girmek isteyenler için önemli bir rahatlama sağlayacak gibi görünüyor.

Ticaret Bakanı tarafından yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ilgili detaylar şu şekilde:

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Madde 1- 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(9) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/12/2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu değişiklik, emlak sektöründe faaliyet gösterenler için önemli bir fırsat oluştururken, sektördeki güvenilirliği ve kalite standartlarını artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bir yanıt yazın