Tiny House’lar: Yeni Yönetmelik ve Fırsatlar

tiny house

Son zamanlarda pandemiyle birlikte, şehir kalabalıklarından kaçış ve daha sakin bir yaşam arayışı, tiny house’ların popülerliğini artırdı. 18 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bu alandaki düzenlemeleri yeniden şekillendirerek, tiny house’ların geleceğini belirleyen önemli bir adım oldu.

  1. Değişen Yönetmelikle Neler Değişti? Yeni yönetmelik, tiny house’ların nerelere kurulabileceği, teknik şartları ve taşınma prosedürlerini düzenliyor. Ancak belirtilmelidir ki, bu düzenlemeler turizm amaçlı olmayan kişileri kapsamıyor.
  2. Tiny House’lar Hangi Arsalar Üzerine Kurulabilir? Mobil evler, çekme karavan statüsünde olduğu için belirli arsa sınırlamalarına tabi değillerdir. Ancak, yapı özelliği kazandığında imar planına uygun olmayan arsalara yerleştirilemezler.
  3. İmar İzni Gerekli mi? Tiny house’lar için genelde imar izni gerekmemektedir. Ancak, yapı özelliği kazandığında veya sabitlenip mobil ev statüsünden çıkarıldığında imar izni alınması gerekebilir.
  4. Mobil Evler İçin İmara Gerek Var mı? Mobil evler için imar izni alınmasına gerek yoktur, çünkü çekme karavan statüsündedirler.
  5. Tekerlekli ve Tekerleksiz Tiny House Kurulumu Arasındaki Farklar Tekerlekli tiny house’lar çekme karavan statüsünde değerlendirilirken, tekerleksiz olanlar sabit yapılar gibi işlem görür. Bu durum, izin ve prosedürlerde farklılık yaratır.
  6. Tiny House Araç Statüsünden Nasıl Çıkarılır? Tiny house’u sabit bir yapı haline getirmek isteyenler, belirli prosedürleri takip etmeli ve kurumlara başvurmalıdırlar.
  7. Aldığımız Tarlayı Arsa Haline Getirebilir Miyiz? Tarlayı arsa haline getirmek, değişiklik gerektiren imar planlarına bağlıdır. Bu süreç, genellikle karmaşıktır ve yerel idareye bağlıdır.
  8. İzinler ve Prosedürler İzin ve prosedürler, mobil evler için farklılık gösterir. Sabit yapılar için imar planı ve ruhsat gereklidir, mobil evler için ise bu zorunluluklar yoktur.
  9. Metrekare Sınırlaması ve İmar Planları Sabit yapılar için imar planları belirleyicidir. Mobil evler için belirli bir metrekare sınırlaması yoktur, ancak komşu hukukunu dikkate almak önemlidir.

Yenilenen yönetmelik, tiny house’ları daha erişilebilir kılarak, bu benzersiz yaşam tarzını arzulayanlar için yeni fırsatlar sunmaktadır. Ancak, herkesin ihtiyaçları farklı olduğu için, bu süreçte bir uzmandan destek almak önemlidir.