Sıfır konut satışına yeni düzenleme!


Kategori

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 4 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sıfır konut projelerinde teslim süresi uzatıldı. İşte o karar…

Son dönemde yükselen inşaat maliyetleri nedeniyle devam eden işlerde müteahhitler sorunlar yaşamaya başlamış, sıfır konut projelerinde teslim süresinde sorunlar yaşanmaya başlanmıştı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında ön ödemeli konut satışları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 

Müteahhitlerin son dönemde geciken teslim süreleri nedeniyle sorunlar yaşadıkları biliniyordu. Yapılan düzenleme ile birlikte artık maketten konut satışı olarak ta anılan sıfır konut projelerinden ev alan kişiler için zorunlu teslimat süresi 48 aya çıkarıldı. 

Ticaret Bakanlığından:

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.