Konut sahibi olan kişi sayısı azalıyor

Konut fiyatlarında yaşanan artış cepleri yakmaya devam ederken ne yazık ki yaşanan artış alt gelir grubu sonrası orta gelir grubunun da ev sahibi olmasını zorlaştırdı. Yaşanan dalgalanma konut sahipliği oranlarına da olumsuz yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan konut sahipliği oranı sonrasında söz konusu rakamlar hakkında bir araştırma raporu da BETAM tarafından yayımlandı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) tarafından yayımlanan rapor kapsamında Türkiye’de konut sahipliği oranı azalışını sürdürdü. 

BETAM tarafından yayımlanan rapora göre söz konusu oran 2014 senesinden itibaren düşmeye başlarken konut fiyatlarının rekor seviyeye ulaştığı 2020 senesinden ise yaşanan düşüş daha da dramatik bir hal almaya başladı. Konut satış rakamlarında yaşanan artış ise yatırım amaçlı konut alımını ortaya koyarken kişilerin birden fazla konut alması nedeni ile yaşandı. 

TÜRKİYE’DE EV SAHİPLİĞİ ORANI

Yayımlanan raporda 2010 ile 2014 seneleri arasında konut sahipliği oranında yükseliş yaşandığı ve reel birim konut fiyatında da yüzde 28,6 oranında bir artış görüldüğü tespit edildi. Konut fiyatlarında yaşanan yükselişe rağmen konut sahipliği oranında düşüş olmamasının nedeni ise BETAM raporunda “Bunun nedeni aynı dönemde yüksek büyüme sayesinde hanelerin kullanılabilir reel gelirlerinde güçlü bir artışın gerçekleşmiş olmasıdır. Nitekim konut ortalama cari fiyat seviyesinin ortalama hane kullanılabilir gelire oranı dört yılda toplamda yüzde 16 artmış, yıllık ortalama artış da yüzde 4 olmuştur” şeklinde ifade edildi. 

 2010 senesinde yüzde 51,3 olarak gerçekleşen konut sahipliği oranı ne yazık ki yaşanan düşüşün ardından 2021 senesinde yüzde 46 seviyesine çekildi. 

Yaşanan düşüşe rağmen Türkiye’de ev sahipliği oranı pek çok Avrupa ülkesinin üzerinde yer alırken en yüksek konut sahipliği oranı olan ülkeler ise Polonya, Romanya ve Macaristan’da gerçekleşti. 

Kaynak için tıklayınız.

Yukarı