Konut Krizi Türkiye’de Derinleşiyor: Ev Sahipliği Azalırken Kiracılık Oranı Artıyor

konut piyasası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı aile istatistikleri raporunu yayımladı ve ülkedeki konut krizinin vahim boyutlarını ortaya koydu. Rapora göre, ev sahibi olma oranlarındaki düşüş eğilimi ve kiracılık oranındaki artış endişe verici bir tabloyu gözler önüne seriyor.

2014 yılında yüzde 61,1 olan ev sahipliği oranı, 2023 yılında yüzde 56,2’ye gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti. Aynı dönemde kiracı oranı ise yüzde 20,9’dan yüzde 27,8’e yükseldi. Bu veriler, konut sahibi olma arzusunun azaldığını ve kiracılığın giderek yaygınlaştığını gösteriyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise yoksulluk oranlarındaki artış oldu. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen sınıra göre, 2023 yılında yoksulluk oranı yüzde 21,7 olarak kaydedildi. Bu oranın bir önceki yıla göre hafif bir artış göstermesi, ekonomik açıdan zorlu bir sürecin yaşandığını işaret ediyor.

Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranlarının incelenmesi de raporda yer aldı. Tek kişilik hanehalkları içinde yüzde 13,7, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarında yüzde 21,6, geniş ailelerde yüzde 25,7 ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarında yüzde 13,6 oranında yoksulluk sınırının altında yaşayan fertlerin olduğu tespit edildi.

Ayrıca, raporda konutlardaki yaşanan sorunlara da değinildi. Fertlerin yüzde 32,6’sının izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, yüzde 32’sinin sızıntılar gibi yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldığı ve yüzde 19,8’inin trafik veya endüstrinin neden olduğu çevresel sorunlarla mücadele ettiği belirtildi.

Tüm bu veriler, Türkiye’de konut krizinin derinleştiğini ve hükümetin bu konuda acil önlemler alması gerektiğini gösteriyor. Konut sahibi olma imkanlarının iyileştirilmesi ve kiracı haklarının güçlendirilmesi, ülke genelinde sosyal ve ekonomik istikrarın sağlanması açısından hayati öneme sahip.

Bir yanıt yazın