Kanal İstanbul’da keşif ve bilirkişi incelemesi!


Kategori

Kanal İstanbul projesinin dayanağı olan imar planı değişikliği ve “rezerv yapı alanı” kararlarına karşı açılan davada mahkeme ara kararını açıkladı. İşte dev proje ile ilgili o son dakika gelişmesi…

Bahçeşehirliler Derneği ve yurttaşlar tarafından tartışmalı proje Kanal İstanbul için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanına 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” ile bu değişikliğin yasal dayanağı şeklinde belirtilen  “rezerv yapı alanı” kararlarının iptali istemiyle açılan davada İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından ara karar alındı. 

Mahkeme, davacıların iddialarını yerinde gördü ve uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla taşınmaz mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesine ilişkin karar aldı.

İşte ayrıntılar…

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre; Mahkeme tarafından alınan ara kararda, keşif ve bilirkişi giderlerine karşılık olarak belirlenen 50 bin liranın 1 haftalık sürede mahkemeye yatırılması talep edildi. 11 Kasım 2022 tarihinde oybirliği ile alınan kararda gerçekleştirilecek keşif ve bilirkişi incelemesinde hakim Gün Yazıcı da naip üye şeklinde görevlendirildi.

Karara göre bilirkişi, rezerv yapı ilanı sürecinde kronolojik olarak incelemede bulunacak. Sonradan yapılan değişikliklerin önceki rezerv yapı alanlarını da kapsayıp kapsamadığı değerlendirilecek. 

Alanda geçerli son rezerv yapı ilanının hangi işlem olduğuna bakılacak. Bölgenin genel yapılaşma durumu da masaya yatırılacak. 

Bilirkişiden rezerv yapı alanı sınırlarının teknik açıdan incelenerek mevzuat uyarınca doğru belirlenip belirlenmediğinin açıklaması talep edilecek. 

Bir bölgenin rezerv yapı alanı olarak ilanı için aranan koşulların neler olduğunun detaylı şekilde açıklanması da bilirkişiden istenecek.

Rezerv yapı alanı belirlemesinin şehircilik ilkeleri ve mevzuatı açısından incelemesi de heyet tarafından gerçekleştirilecek.

KANAL İÇİN TEKNİK İZAH 

Su yolu yani açılacak kanal ile ilişkin olarak da su yolu fonksiyonun, planlama ve şehircilik ilkeleri, kamu yararı ve dayanak projesine uygun olup olmadığının incelenerek teknik açıdan detaylı izahı istenecek. 

Plan yapım gerekçesinin oluşup oluşmadığı, fonksiyonların planlama ve şehircilik ilkeleri ile kamu yararına uygun olup olmadığı da heyet tarafından teknik açıdan değerlendirilecek.