İmar Barışı Kanunu Teklifi TBMM Komisyonunda Değerlendirilecek

TBMM’de, İmar Barışı Kanunu teklifinin değerlendirilmesi için Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşmeler yapılacak. Kanun teklifi, yapıların depreme dayanıklılığını artırmayı hedefliyor ve belirli şartları karşılayan yapıların kapsamına alınmasını öngörüyor.

Kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan yetkililer, özellikle 31 Aralık 2023 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar için afet risklerine dayanıklılık şartıyla Yapı Kayıt Belgesi verilmesini ve Hazineye ait taşınmazlar üzerine yapılmış belgeli yapıların satış süresinin uzatılmasını öngördüğünü belirtiyor.

Uydu görüntülerindeki eksiklikler ve uygulamadaki farklılıklar nedeniyle daha önce çıkarılan İmar Barışı’nda mağduriyetler yaşandığı ifade ediliyor. Özellikle kırsal bölgelerde uydu verilerinin güncelliği ve tam doğruluğunun sağlanamadığı belirtiliyor. Bu durum, Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin işlemlerde de belirsizliklere yol açıyor.

İmar barışlarının kentsel dönüşümü engellediği ve kaçak yapılaşmayı teşvik ettiği endişeleri dile getiriliyor. Kanunlara uygun şekilde yapı inşa edenler cezalandırılırken, kanunsuz faaliyetlerde bulunanların ödüllendirilmesinin adaletsizlik yarattığı ifade ediliyor.

Bu konuda belediyelerin, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor. Ancak bazı belediyelerin tarım arazilerine tarım dışı amaçla kullanım izinleri verdiği ve bu izinlerin yasalara uygun olmadığı belirtiliyor.

İmar Barışı Kanunu teklifi üzerindeki tartışmaların devam edeceği ve yapılan düzenlemelerin kentsel dönüşüm ve kaçak yapılaşma gibi konularda önemli etkileri olabileceği belirtiliyor.