Gecekondu İnşaatlarında Yıkım Kararlarında Yeni Dönem

turizm konut

Anayasa Mahkemesi, kamu arazisi üzerinde izinsiz yapıların derhal yıkılmasını sağlayan kanun hükmünü iptal etti. İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin başlattığı davada, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun bir maddesi Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi. Artık belediye veya devlet zabıtası, izinsiz yapıların derhal yıkılması için doğrudan karar alamayacak.

Yüksek Mahkeme, gerekçesinde, söz konusu kuralın mülkiyet hakkını ve etkili başvuru hakkını ihlal ettiğine dikkat çekti. İzinsiz yapıların tespit edilmesi durumunda, yıkım kararına gerek duyulmadan doğrudan yıkımın gerçekleştirilmesinin hukuken sakıncalı olduğuna hükmedildi. Ayrıca, bu yöntemin ilgililere savunma hakkı tanımadığı ve hukuka uygunluk açısından denetim imkanı sağlamadığı belirtildi.

İptal kararının 9 ay içinde yürürlüğe gireceği belirtilirken, bu süreçte mevcut izinsiz yapılarla ilgili yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Uzmanlar, bu kararın, kamu arazisi üzerindeki yapılaşmada daha adil ve dengeleyici bir yaklaşımın benimsenmesine olanak sağlayacağını vurguluyor. Ayrıca, mülkiyet hakkı ve etkili başvuru hakkının korunması açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor.