Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? 

Real estate agreement concept. Real estate agents agree to buy a home and give a house to clients

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, taşınmaz mal üzerinde yapılan satış tarihine kadar mülkün satılmamasını sağlayan bir anlaşma çeşididir. Sözleşme niteliğindedir ve gelecekte tamamlanacak satışın koşulları belirlenmiş olur. 

Taraflar arasında güven ortamının oluşması adına yapılan bir sözleşmedir. Bu anlaşma sayesinde satıcı belirlenen tarihte satışı yapmak zorundayken alıcı da belirli tarihte mülkü almaya hak kazanır. Böylece araya herhangi bir üçüncü kişi giremez, satış evvelden planlanmış olur. 

Yasal bir hükmü olduğundan bu tip sözleşmeler noter aracılığı ile yapılır. Noter huzurunda belirlenen kurallar çerçevesinde hem alıcının hem de satıcının hakları güvence altına alınır. Aynı zamanda satış hükümlülükleri de belirlenerek yasal süreç başlatılır.  

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Şekil Şartı Nedir? 

Bahsi geçen sözleşmenin geçerli olabilmesi adına bazı şartlar yerine getirilmelidir. Şartlardan ilki ise şekil şartıdır yani bu sözleşme yazılı bir şekilde tarafların imzası alınarak tamamlanmalıdır. Aynı zamanda iki tarafta da sözleşme bulunmalı ve noter huzurunda gerçekleşmelidir.  

Karşılıklı imzaların alınması ve noter aracılığı ile tamamlanması sayesinde sözleşmeler hukuki değere sahip olurlar. İmza atılmaması durumunda oluşabilecek olumsuz koşullarda orta yolun bulunması zorlaşabilir, haklar korunamaz hale gelebilir.  

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Gerçekleşmesi İçin Gereken Evraklar Nelerdir? 

Satıcı ve alıcı arasında anlaşma sağlayabilmek adına kişilerin net ve belirli olması gerekir. Bu nedenle gereken ilk belge ise tarafların kimlik bilgisidir. Kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri bir arada verilir. Ardından söz konusu anlaşmanın geçerli kılınabilmesi adına mülke ait tapu kaydı alınması gerekir. 

Alınan tapu kaydı incelenir ve uygun olacak şekilde sözleşme imzalanır. Aynı zamanda tapuya ait diğer bilgiler de bu sözleşmenin içerisinde yer almak zorundadır. 

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde Tarafların Sorumlulukları Nelerdir? 

  • Satıcı ve alıcı karşılıklı olarak sözleşmeye dair tüm detay ve kapsamları titiz bir şekilde incelemesi gerekir. 
  • Satıcı taraf, mülkünü alıcının istediği şartlar doğrultusunda sunmalı, mülk evraklarını eksizsiz bir şekilde teslim etmelidir. 
  • Alıcı taraf, satıcının belirlemiş olduğu koşul ve süre içerisinde gayrimenkul değerini ödemelidir. 
  • Hem alıcı hem de satıcı karşılıklı olarak tüm taahhütlerini yerine getirmelidir. 
  • Taraflar karşılıklı olarak iptal süreçlerini ve haklarını iyi bir şekilde öğrenmelidir.  

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İptal Edilirse Sahip Olunan Haklar Nelerdir? 

  • Cayma Hakkı: Sözleşme yapılan gayrimenkulden vazgeçme durumlarında talep edilebilecek bir haktır. Bu hakkın kullanılabilmesi için belli bir süre ve koşullar gereklidir. Cayma süresi genellikle 15-30 gün arasında değişmektedir. 
  • Fesih Talebi: Taraflardan birisi, sözleşme şartını yerine getirmiyorsa sözleşme feshedilebilir. Böyle durumlarda eğer alıcı fesih talep ediyorsa satıcı taraf verilen tüm para veya verilen malı iade etmekle hükümlüdür.  
  • Maddi Manevi Tazminat Talebi: Satıcı tarafın sözleşmeyi haber vermeden iptal etmesi veya tarafların birbirine zarar vermesi durumunda tazminat hakkı doğar. Bu durumlarda zarara uğranılan parayı dava yoluyla geri almak mümkün hale gelir.