Döviz ile Gayrimenkul Ticareti Sona Erdi

Konut alım satımlarında bundan böyle ödemeler dolar üzerinden yapılamayacak. Anlaşma döviz cinsinden olsa bile ödeme TL ile gerçekleşecek. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk lirasının değerini korumak için düzenlenen mevzuatta önemli bir değişiklik yapıldı. Böylece konut piyasasında dövizin etkisini azaltmak için yeni bir düzenlemeye gidildi. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’e yeni ek bir madde eklendi. Buna göre; konut satışlarında ödemeler yalnız Türk parası ile yapılabilecek. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni dönemde taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan konut satış sözleşmelerinde, sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk lirası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale geldi.

SÖZLEŞME KONUSU ÖDEME TL CİNSİNDEN

28 Şubat 2008’de yayımlanan 26801 sayılı Resmî Gazete’deki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapıldı. Tebliğ’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür) sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklendi. on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar yürürlüğe girdi.

Yukarı